Dopřejte svým dětem efektivní výuku jazyků! Zábavnou formou se naučí komunikovat v cizím prostředí a orientovat se v běžných životních situacích.

6 zásad MELODY English


Výběr z referencí:

Děkuju moc, že jsem mohla vidět vaši hodinu. Být dítě tak chci na takovou hodinu chodit :-), nesedět v lavici a bavit se. Náš Vojtik si dost potřebuje nové věci očuchat jak já říkám tak mně velmi mile překvapilo ... že tam šel s tím, že na anglinu prostě nejde a hotovo ... a jak se pěkně chytl :-) ... děkuju je to vaší zásluhou. Jde vidět, že vás to s dětmi baví.

P. K. ZŠ Donovalská

... ty pokroky jsou vážně neuvěřitelné a tak nějak "přirozeně přicházející" - myslím  to tak, že se u toho Martínek netrápí, baví ho to a pak to jde  "samo". Zkrátka máte báječnou metodu, která funguje. Přejeme, ať se Vám daří.

V. D. ZŠ Donovalská

Další reference »

O škole a programu Melody English

Melody English

Odkaz Jana Ámose Komenského hodnotí kladně snad všichni vědci, speciální pedagogové i psychologové. Bohužel se jím řídí jen málo současných škol. Fakt, že učení má být radost, jinak není efektivní, bývá ve školních osnovách jen málo respektován. Pedagogické autority i my, kdo jsme zvyklí učit se drilem, se bojíme, že legrace vyzní naplano a v hlavě nic nezůstane.

Moderní vědecké studie však dokazují pravý opak!

Čím veselejší, radostnější a přirozenější formou se něco dozvíme, tím spíš nám to v hlavě zůstane a tím spíš budeme mít touhu dozvědět se o daném tématu víc.

Výuková metoda superlearning slaví neobvyklé úspěchy při vyučování cizích jazyků proto, že staví na učení podle pravidel fungování mozku. Využívá obě mozkové hemisféry, čímž usnadňuje pochopení a zafixování učební látky.

Jak toho dosahuje? Spojí informaci s představou, prožitkem, zapojí uměleckou část našeho já - pravou mozkovou hemisféru.

Zkušení logopedi, dětští psychologové a odborníci na celkový rozvoj dítěte se shodují, že rytmus, zpěv a přirozený pohyb je velmi důležitý nejen pro zdravý vývoj dítěte, ale právě i při učení.

 

MELODY English se nechala inspirovat metodou superlearning a vyvinula systém doslova šitý na míru dětem na prvním stupni  základních škol.  Úpravou programu pro děti pak vznikl i program pro dospělé. V lekcích angličtiny využívá  MELODY English melodii, rytmus, pohyb, výtvarnou činnost a hru.  Studentům tak ukazuje, že naučit se anglicky není žádný problém. Cizí jazyky nejsou výsadou několika málo vyvolených, zvládne se je naučit každý, kdo má motivaci a zájem.

 

6 zásad, kterými se MELODY English řídí:

Music

Hudba patří k základním projevům člověka. Působí na neverbální úrovni, navozuje atmosféru, pomáhá uvolnit mysl a otevřít se radosti. Je prokázáno, že rým a melodie zvyšují schopnost zapamatovat si text. Je pro nás jednodušší pamatovat si písničku než nerýmované vyprávění. Proto jsou písničky při učení jazyka, jak mateřského, tak cizího, velkou pomocí.

MELODY English pracuje s písněmi, které v sobě nesou fráze používané v běžném hovoru.  Studenti našeho programu pak v různých životních situacích reagují automaticky, nemají tendenci překládat si české věty do angličtiny podle naučených gramatických pravidel tak, jak se to učí v běžných kurzech cizích jazyků. Fráze z písničky se jim  v lekci spojí s pohybem, pocitem, danou situací, a v životě je potom použijí přesně tam, kde se hodí. Při zpívání písniček si výrazy a slovní spojení nenásilnou formou mnohokrát zopakují, a tím si je zafixují v mysli navždy.

Experience

Zážitek, prožitek, zkušenost.

Děti se v našich lekcích učí díky prožitkům a procítění tématu. Namísto učení se izolovaných slovíček podle obrázků nebo slovníčků v učebnicích, se děti oblékají, vaří nebo nakupují. Na anglické výrazy si mohou doslova sáhnout, některé dokonce i ochutnají. Získávají tak smyslovou zkušenost, která se jim z paměti už nevytratí. Jednotlivá  slova  a slovní spojení si žáci osvojují  vždy  v souvislosti  s konkrétní postavou, situací, náladou či pohybem, čímž se schopnost vybavit si ten správný výraz v případě potřeby mnohonásobně zvýší.

Life

Při výuce vycházíme z témat, která se týkají každodenního života. Důležitější, než předat studentům širokou slovní zásobu, je pro nás naučit je domluvit se a řešit situace, se kterými se běžně setkávají. V písničkách se seznamují, představují jeden druhého, oblékají se podle počasí, nakupují, vyjadřují své nálady a podobně. Tím, že písničky můžou poslouchat doma každý den, si dané situace zafixují, a ty jim takříkajíc přejdou do krve. V životě se pak už rozhodně neztratí.

Originality

MELODY English využívá moderního přístupu k výuce cizích jazyků. Nechali jsme se inspirovat metodou superlearning (sugestopedie), která vychází ze zkoumání přirozeného způsobu učení se mateřského jazyka a do výuky zapojuje pravou mozkovou hemisféru.  Při správném způsobu vyučování se cizí jazyk naučí téměř každý. Propojením pravé a levé mozkové hemisféry při učení, tedy provázáním informací a dat s pohybem, melodií, hrou, prožitkem, vzpomínkou, zkušeností, smyslovým vjemem,  si náš  mozek  látku  osvojí a zafixuje bezbolestně  a na mnohem delší dobu,  než při pouhém výkladu a následném biflování slovíček a gramatických vzorců.

K této dnes již dobře známé a uznávané metodě jsme přidali autorské písničky vytvořené na míru našemu výukovému programu. Doprovodná choreografie k písním vede děti i dospělé k tomu, že se učí pohybem a pracují s pohybovou pamětí. Během lekcí používáme  kromě  tanečních  choreografií  také  rytmus, rým,  barvy, obrazy, zážitky a osobní zkušenost. To,  co studenti při výuce prožijí, si doma znovu vybaví při poslouchání CD s hudbou či příběhem, který se k dané lekci váže. S lekcemi MELODY English jsou tedy v neustálém kontaktu, učí se a přitom se baví.

V hodinách studenti používají také pracovní sešity. Najdou v nich texty k písním a díky krátké pracovní činnosti (přiměřené jejich věku) si hlouběji fixují probíranou látku.

Dance

Tanec uvolňuje a odplavuje napětí, strach a další negativní emoce, navozuje naopak radost, pohodu a uvolnění, což je základní předpoklad pro úspěšné učení.

Tanec je navíc jedním ze základních vyjadřovacích prvků lidského chování, v naší kultuře se však na něj často zapomíná. Děti mají lásku k tanci stále živou a program MELODY English toho využívá. Některé písničky jsou výslovně taneční, to jsou ty, kde se děti učí části těla, názvy různých druhů pohybu a podobně. Choreografie jiných zase napodobují situace, o kterých se v nich zpívá. Dětem tak probíraná látka přechází doslova do celého těla.

Yes!

V lekcích MELODY English děti neupozorňujeme na chyby, ale na to, co dělají dobře. Zvyšuje se tak jejich motivace učit se nové věci namísto strachu z toho, že něco řeknou nebo udělají špatně. Mnozí z nás dospělých se stydíme mluvit cizím jazykem, protože se obáváme, že se nevyjádříme zcela správně. Pramení to ze způsobu, jak nás vedli naši učitelé. V nejleší víře nás informovali o našich chybách. Chtěli nás upozornit, co je třeba změnit. Bohužel, na to, co jsme řekli správně, nás nikdo neupozornil.

Lektoři MELODY English žákům dávají pozitivní zpětnou vazbu. Vědí, že když jim dají jasně najevo, co udělali správně, žáci si  to zapamatují  a příště  to udělají stejně.  Chyby  ve vyjadřování  opravují  zkušení  lektoři tak,  že se student necítí ponížen a nemá strach chyby dělat.

Oceňujeme pokroky dětí a podporujeme jejich přirozenou zvídavost a radost z učení.

© MELODY English 2016 - 2019